ผลงานดีเด่น/กิจกรรมเด่น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2556

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด นครพนม - มุกดาหาร

โรงเรียนบ้านแก้งยาว ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน การสร้างการ์ตูนอนิเมชั่น 2D ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2555

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด ชัยภูมิ

โรงเรียนบ้านแก้งยาว ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน การสร้างการ์ตูนอนิเมชั่น 2D ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง