เยี่ยมบ้านนักเรียน

วันที่โพสต์: 21 พ.ค. 2012, 13:25:06

โรงเรียนบ้านแก้งยาว จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2555 ขอแจ้งให้ผู้ปกครองทราบและรอการเยี่ยมบ้านนักเรียนของคณะครูโรงเรียนบ้านแก้งยาว ซึ่งจะแจ้งผ่านทางนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง