กำหนดการแข่งขันกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์

วันที่โพสต์: 12 มิ.ย. 2012, 1:37:46

วันที่ 18 มิถุนายน 2555

เช้า

1. วาดภาพด้วยโปรแกรมกราฟฟิก ชั้น ป.1-3

2. สร้างเกมส์คอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4-6

3. การสร้าง Web Editor ชั้น ป.4-6

4. การสร้าง Text Editor ชั้น ม.1-3

5. การสร้าง Web Editor ชั้น ม.1-3

6. การสร้างเว็ปไซต์ด้วยโปรแกรม CMS ชั้้น ม.1-3

บ่าย

1. โปรแกรมนำเสนอ Presentation ป.4-6

วันที่ 19 มิถุนายน 2555

เช้า

1. เทคนิคการสร้างการ์ตูน 2D ชั้น ม.1-3

2. ออกแบบผลิตภัณฑ์ ชั้น ม.1-3

3. เทคนิคการตัดต่อภาพยนตร์ ชั้น ม.1-3

4. อัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1-3

บ่าย

1. E-book ชั้น ป.4-6

2. E-book ชั้น ม.1-3

การแข่งขันทุกรายการจะใช้หัวข้อเดียวกันคือ อาเซียน สำหรับข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการแข่งขัน คณะกรรมการจะเป็นผู้เตรียมให้

สถานที่แข่งขัน ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านแก้งยาว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นายพิภัช พรมอ้น 088-7205800