ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านแก้งยาว ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36000

โทรศัพท์ 090-2925074

website: http://bgy.chaiyaphum1.go.th

ผู้ดูแลระบบ นายพิภัช พรมอ้น

ครู โรงเรียนบ้านแก้งยาว

e-mail : bgy@chaiyaphum1.go.th