ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านแก้งยาว ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36000

โทรศัพท์ 044-870375

website: http://bgy.chaiyaphum1.go.th

ผู้ดูแลระบบ นายพิภัช พรมอ้น

ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านแก้งยาว

e-mail : nuymusiccom@hotmail.com , nuymusiccom@gmail.com