อาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2556

วันที่โพสต์: 15 พ.ค. 2013, 3:49:31

ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 คณะครูโรงเรียนบ้านแก้งยาว ได้จัดทำอาหารกลางวันด้วยตนเอง

ทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารอย่างเพียงพอ โดยใช้ชั่วโมงที่ว่างจากการสอนมาทำกิจกรรมนี้