รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่โพสต์: 19 มิ.ย. 2018, 8:14:39

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านแก้งยาวได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด