ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561

วันที่โพสต์: 19 มิ.ย. 2018, 7:38:12

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านแก้งยาวได้เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร 3 เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายและผลการดำเนินการในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ กลุ่มแม่บ้าน ได้มอบพัดลมติดผนังจำนวน 7 ตัว เพื่อใช้ในห้องประชุมอีกด้วย ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย