พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านแก้งยาว ปีการศึกษา 2560

วันที่โพสต์: 8 มิ.ย. 2017, 7:35:42

โรงเรียนบ้านแก้งยาวได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านแก้งยาว ประจำปีการศึกษา 2560 โดยท่านผู้อำนวยการสถิตย์ จุลเถียร เป็นประธานในพิธี