เลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนบ้านแก้งยาว

วันที่โพสต์: 11 มิ.ย. 2012, 13:44:19

โรงเรียนบ้านแก้งยาว ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการปกครองแบบประชาธิปไตย