กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่โพสต์: 15 ส.ค. 2016, 4:00:50

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านแก้งยาว โดยการนำของ นายสถิตย์ จุลเถียร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมกับคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งในปีนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์มารับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้งในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ทำบุญร่วมกับ

ผู้ปกครอง การถวายพานพุ่มดอกมะลิของตัวแทนนักเรียน คณะครู การรำอวยพร ตลอดจนกิจกรรมของนักเรียนที่แสดงออกถึงความรักแม่ โรงเรียน

ขอขอบพระคุณทุก ๆ ภาคส่วนที่มีส่วนร่วมจนกิจกรรมที่จัดขึ้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี