กิจกรรมไหว้ครู 2559

วันที่โพสต์: 30 มิ.ย. 2016, 7:49:37

โรงเรียนบ้านแก้งยาว จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสถิตย์ จุลเถียร

ผู้อำนวยการสถานศึกษา มาเป็นประธานในพิธี และคณะครูโรงเรียนบ้านแก้งยาวทุท่านเข้าในกิจกรรมครั้งนี้