เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

วันที่โพสต์: 8 ก.ค. 2016, 3:35:47

เมื่อวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านแก้งยาว โดยการนำของ นายสถิตย์ จุลเถียร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนชั้น ป.4 - ม.3 เข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) ภาพกิจกรรม