เข้าค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2560

วันที่โพสต์: 13 ก.ค. 2017, 7:13:18

โรงเรียนบ้านแก้งยาวได้นำนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า วันที่ 22-24 มิถุนายน 2560 ร่วมกับโรงเรียนขยายโอกาสอำเภอบ้านเขว้า