เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ปี 2558

วันที่โพสต์: 4 ส.ค. 2015, 2:00:48

โรงเรียนบ้านแก้งยาว นำนักเรียนเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วัดสันติประชาธรรม ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2558 โดยนำนักเรียนระหว่างชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว