แข่งขันกีฬา 3 วัย อำเภอบ้านเขว้า

วันที่โพสต์: 21 ส.ค. 2012, 15:35:51

โรงเรียนบ้านแก้งยาว เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสามวัย ระหว่างวันทีื 20-24 สิงหาคม 2555 ซึ่งจัดโดยอำเภอบ้านเขว้า ทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน 3 ประเภท คือ 1. ฟุตบอล 2. เซปักตะกร้อ และ 3. วอลเลย์บอล