การอบรมพัฒนาครู DLTV และ Logbook ตามเกณฑ์วิทยฐานะแนวใหม่ ว21

วันที่โพสต์: 19 มิ.ย. 2018, 8:22:17

โรงเรียนบ้านแก้งยาวได้จัดโครงการอบรมพัฒนาครู เพื่อจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ DLTV DLIT เพื่อตอบสนองนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการอีกทั้งยังอบรมการกรอก Logbook เพื่อเตรียมการประเมินตามเกณฑ์วิทยฐานะแนวใหม่ ว21