การแข่งขันวาดภาพ วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2560

วันที่โพสต์: 8 มิ.ย. 2017, 7:29:01

โรงเรียนบ้านแก้งยาวได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันวาดภาพระบายสี วันกิจกรรมสหกรณ์นกัเรียน ปีการศึกษา 2560 โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1