กิจกรรม

ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปี 2561 — 19 มิ.ย. 2018, 8:33:19

การอบรมพัฒนาครู DLTV และ Logbook ตามเกณฑ์วิทยฐานะแนวใหม่ ว21 — 19 มิ.ย. 2018, 8:22:17

รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก — 19 มิ.ย. 2018, 8:14:39

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 — 19 มิ.ย. 2018, 8:04:43

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 — 19 มิ.ย. 2018, 7:38:12

เข้าค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2560 — 13 ก.ค. 2017, 7:13:18

พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านแก้งยาว ปีการศึกษา 2560 — 8 มิ.ย. 2017, 7:35:42

การแข่งขันวาดภาพ วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2560 — 8 มิ.ย. 2017, 7:29:01

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ — 15 ส.ค. 2016, 4:00:50

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตนารี — 11 ก.ค. 2016, 4:45:04

เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน — 8 ก.ค. 2016, 3:35:47

กิจกรรมไหว้ครู 2559 — 30 มิ.ย. 2016, 7:49:37

เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ปี 2558 — 4 ส.ค. 2015, 2:00:48

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 — 18 ธ.ค. 2014, 7:10:05

ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 — 28 ต.ค. 2014, 11:27:23

ค่ายวัยใส ใส่ใจคุณธรรม รวมพลังต้านยาเสพติด — 28 ก.ค. 2014, 2:47:42

ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล — 31 ก.ค. 2013, 7:05:52

อาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2556 — 15 พ.ค. 2013, 3:49:31

อบรมโรงเรียนดีศรีตำบล ปราจีนบุรี — 28 ก.ย. 2012, 12:20:14

บรรยากาศการแข่งขันกีฬา3วัย — 22 ส.ค. 2012, 4:44:29

แข่งขันกีฬา 3 วัย อำเภอบ้านเขว้า — 21 ส.ค. 2012, 15:35:51

เลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนบ้านแก้งยาว — 11 มิ.ย. 2012, 13:44:19

โรงเรียนบ้า่นแก้งยาว แสดงผลงานการประเมิน รพ.สต.แก้งยาว — 25 พ.ค. 2012, 14:48:20

เตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน 55 — 21 พ.ค. 2012, 13:19:40

กิจกรรมโรงเรียน — 9 ธ.ค. 2011, 16:41:09