ประมวลภาพกิจกรรม

โรงเรียนบ้านแก้งยาว ได้รับรางวัลวาดภาพอันดับที่ 1 ระดับจังหวัดชัยภูมิ ในหัวข้อ "เราจะช่วยกันป้องกันน้ำท่วมจังหวัดชัยภูมิ ได้อย่างไร"