วิดีโอ YouTubeกิจกรรม โรงเรียน

 • ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปี 2561 โรงเรียนบ้านแก้งยาว ได้จัดค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และค ...
  ส่ง 19 มิ.ย. 2561 01:33 โดย บ้านแก้งยาว สพป.ชัยภูมิ เขต1
 • การอบรมพัฒนาครู DLTV และ Logbook ตามเกณฑ์วิทยฐานะแนวใหม่ ว21 โรงเรียนบ้านแก้งยาวได้จัดโครงการอบรมพัฒนาครู เพื่อจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ DLTV DLIT เพื่อตอบสนองนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการอีกทั้งยังอบรมการกรอก Logbook เพื่อเตรียมการประเมินตามเกณฑ์วิทยฐานะแนวใหม่ ว21
  ส่ง 19 มิ.ย. 2561 01:22 โดย บ้านแก้งยาว สพป.ชัยภูมิ เขต1
 • รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านแก้งยาวได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด
  ส่ง 19 มิ.ย. 2561 01:14 โดย บ้านแก้งยาว สพป.ชัยภูมิ เขต1
 • พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านแก้งยาวได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของคุณครู ประจำปีการศึกษา 2561
  ส่ง 19 มิ.ย. 2561 01:04 โดย บ้านแก้งยาว สพป.ชัยภูมิ เขต1
 • ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านแก้งยาวได้เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร 3 เพ ...
  ส่ง 19 มิ.ย. 2561 00:38 โดย บ้านแก้งยาว สพป.ชัยภูมิ เขต1
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 25 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »


วิดีโอ
หน่วยงานทางการศึกษา